ردیف نام کارفرما شرح پروژه
1 شرکت آرین تحته بخشی از اسکروکانوایورهای خط تولید – نوار نقاله تغذیه چوب به چیپر
2 شرکت آرین تحته نوار نقاله انتقال ضایعات چوب – میز رلر – شوت دو راهه
3 شرکت آرین شیمی ساخت اسکروکانوایور ، باکت الواتور و نوارهای نقاله
4 شرکت آرین شیمی ساخت اسکروکانوایور
5 شرکت آرین مریم اسکرو کانوایور خط تولید- نوار نقاله چوب به چیپر- موار نقاله ضایعات چوب
6 شرکت آرین مریم میز فیدر لرزان انتقال چوب
7 شرکت روکش آریا پویا ساخت شوت ها و دریچه های Air Grader